Temadage – gode møder – godt arbejdsmiljø

Temadage – gode møder – godt arbejdsmiljø
Kirkekonsulent, der kender folkekirkens organisation og opbygning gennem mange års arbejde,
styrker jeres hverdag med input og redskaber ud fra jeres ønsker.

Kirkekonsulent kan fremme udvikling sammen med menighedsråd og medarbejdere og styrke samarbejde og tilfredshed.
Fælles temadage, ledelseskurser og konfliktløsning er en del af de opgaver kirkekonsulent, Giver Consult gennem de seneste 15 år har udført.

Med et samfund og en folkekirke under stadig forandring, bliver det endnu mere væsentligt at se, hvor der er behov for nytænkning og redskaber til drift og udvikling.
Overblik, professionalisme, ansvar og personaletrivsel kan styrkes gennem sparring og temadage.

Temadage

Temadage og forskellige former for kirke kursus er med til at give et løft i dagligdagen for menighedsråd og medarbejdere.
Temadage kan styrke gode arbejdsvaner, udviklings processer og fremme den gensidig forståelse af hinandens professionalisme, både internt i personalegruppen, mellem medarbejdere og menighedsråd og i forholdet til frivillige.
Temadage for menighedsråd og personale er hensigtsmæssige til at fremme fælles fodslag og f.eks. skabe fælles visioner og mål.

Det kunne også være en temadag, hvor menighedsråd, medarbejdere og/eller frivillige  deltager. Det styrker kirke- og kulturliv i sognet.

Det kunne være temadage for menighedsråd og medarbejdere som styrker gensidig ansvarlighed, fælles forventninger og fælles retning eller vision.

Menighedsrådsmøder, der bidrager til gode drøftelser, gode beslutninger, fællesskab og ansvar er værd at stræbe efter. Lange møder med få talere er der ikke så mange der sætter pris på.
Gode møder er nødvendige for at koordinere f.eks. planer,  kunne drøfte opgaveløsning og mål, informationer og beslutninger.
Se også http://kirkenioestjylland.dk/2016/05/24/du-er-noedt-til-at-vaere-med/

Møder og mødeafholdelse.
En del arbejdspladser har sædvaner vedr. møder og mødeafholdelse, der ikke altid fremmer mødernes formål og mål, f.eks. når møderne når ud over tidsrammen og man bliver for trætte.
F. eks. har langfra alle arbejdspladser en fælles opmærksomhed på, at god mødekultur også handler om punktlighed, forberedelse, at koordinere individuel adfærd og tanker med fælles forventnings afstemning, refleksion og fælles handling.

Nogle barrierer kan fokus på god mødekultur ændre hurtigt, andre kræver en indsats for at give alle møde-deltagere opmærksomhed og viden til at ændre adfærd.
Ofte kan møderne styrkes bl.a. gennem mere opmærksom lytten, tydelighed og opsamling.
Kontakt venligst kirkekonsulent: mail: gertrud@gertrudiversen.dk eller telefon 2960 3090
Se venligst også siden: Menighedsrådet og personaleledelse

 

 

Temadage - kirke kursus - gode møder

Temadage – kirke kursus – gode møder. Gertrud Iversen

Giver Consult har siden 2005 arbejdet med temadage i folkekirken, ligesom strategi- og visionsudvikling, kursusdage, ledelse – lederskab og konfliktløsning i folkekirken, i kommuner og på uddannelsesinstitutioner er en del af arbejdsområderne. 

 Send en uforpligtende mail til gertrud@gertrudiversen.dk. eller pr telefon til 2960 3090