Menighedsråd og kommunikation

Menighedsråd og kommunikation er centralt i folkekirken på mange planer.

Menighedsråd bestræber sig alle steder på god kommunikation til og med kirkens personale, til og med sognet.

Fælles retning (vision og strategi), engagement, fælles planer, inddragelse, delegering, problemløsning og administrative drøftelser er centralt i menighedsrådsarbejdet.

Når det alligevel ikke altid går glat, bunder det ikke sjældent i, at menighedsråd, menighedsrådsformand og kontaktperson er frivillige. De går til opgaven med livserfaring og entusiasme, men indimellem mangler fornødne redskaber.

Menighedsrådets beskaffenhed gør, at kirkens personale ofte i høj grad er selv ledende.
Kommunikation får derfor en betydelig plads internt og eksternet.

Menighedsråd, kirkens personale og personale ledelse ændres i disse år

Personale ledelse ved kirken er afhængig af at biskop, provst, menighedsråd, daglig leder / kontaktperson, præster og medarbejdere har god kommunikation og godt samspil for at sikre trivsel på arbejdspladsen, gode kirkelige ydelser og  udvikling af kerneydelserne.

Samtidig er der mange steder tilløb og tiltag til samarbejde mellem sogne, og dermed øget mulighed for samarbejde og for at få kolleger (på landet) og flere kolleger (i byerne)

 Se venligst også:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/folkekirkens-kommunikation-stritter-i-alle-retninger

eller måske
https://www.giverconsult.dk/arbejdsmiljoe

Kirkens personale har ligesom personale alle steder indimellem forskellige interesser, hvilket ligeledes kræver udvikling af indbyrdes kommunikation  ved kirken.

Oplever du, at kirkens personale, ledelse, menighedsråd eller  kommunikationen mellem dem kunne have behov for udvikling?

Kontakt venligst Giver Consult: Mail: gertrud@gertrudiversen.dk eller telefon 29603090

Personale ledelse i folkekirken – et flerstrenget ledelsessystem: 
Ledelse i folkekirken er hertil mere flertydig end på de fleste arbejdspladser: Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne og de grønne medarbejdere, mens Kirkeministeriet repræsenteret ved provst og biskop er arbejdsgiver for præsterne.

Præsterne er tillige fødte medlemmer i menighedsrådet og har instruktions-beføjelser overfor kirkefunktionærer i forbindelse med kirkelige handlinger.
Ledelses kommunikation, professionalisering og -udvikling bliver derfor i stigende grad nødvendigt.

Støtte til denne udvikling kunne f.eks. ske også gennem bedre og mere effektive møder og årlige temadage eller personaledage / kirke-kursus for menighedsråd og medarbejdere sammen og hver for sig.
( Se venligst Temadage, personaledage og bedre møder) .

Kontakt venligst mail: gertrud@gertrudiversen.dk eller telefon 29603090

Jeg har drevet Giver Consult siden 2005, har 15 års kommunal ledelses erfaring på højt niveau, en Master i Organisation, HA i økonomi, en psykoterapeutisk uddannelse og en lærer-uddannelse.

menighedsråd samarbejde

Menighedsråd

Giver Consult bidrager med redskaber til konfliktløsning, til ledelse generelt og til personale ledelse
(Se evt. også Linkedin –https://dk.linkedin.com/

Send en uforpligtende mail til: gertrud@gertrudiversen.dk