Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø i folkekirken er bl.a. afhængigt af gensidig forventnings afstemning og tydelig ledelse.

Arbejdsplads vurdering i folkekirken

 Arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsvaner og specielle forhold spiller ind på en arbejdsplads vurdering, apv  i folkekirken f.eks:
1) Ofte ikke tydelig ledelse  – se venligst også siden: Personaleledelse i folkekirken. Forventnings afstemning, ledelse og kommunikation kan sikre arbejdsmiljø, dialog, god personaletrivsel og professionalisme.

2) Små arbejdspladser – ofte med mangel på fagligt professionelt fællesskab. Alene-arbejde, sårbarhed ved sygdom og måske deltidsstillinger, eller arbejde fordelt på flere geografisk beliggende arbejdspladser påvirker arbejdsmiljø og trivsel. En måde at komme denne udfordring i møde på kunne være et øget teamsamarbejde.

3) Store følelsesmæssige krav – Arbejde i relation til mennesker i meget følelsesmæssige situationer påvirker ikke sjældent arbejdsmiljøet i folkekirken. Det kan forstærkes ved at man ikke sjældent bor i samme by – med det dilemma, der ligger i at håndtere grænsen mellem den offentlige, den personlige og den private rolle. Også her bliver medarbejderudvikling og teamsamarbejde vigtigt.

4) Arbejde og fritid. Ofte er der ved folkekirken stor frihed til selv at tilrettelægge arbejdet – på godt og ondt. – Det giver trivsel og fleksibilitet, men ikke helt sjældent også grænsedragnings – vanskeligheder. Herudover arbejder kirkens ansatte ofte, når andre holder fri. Uden bevidst medarbejderudvikling, ledelse og kommunikation kan det let påvirke familieliv og arbejdsmiljø.

5) Ikke helt sjældent svag ledelse. Ledelsen i folkekirken er folkevalgt, og derfor ikke altid ledelses vant. Manglende interesse for ledelse og lederskab eller manglende ledelseserfaring giver ikke sjældent  vanskeligheder med kommunikation og uklare rammer for arbejdet.Det kan give konflikter og uhensigtsmæssig adfærd hos arbejdstager og ledelse. Styrk professionalisme, trivsel, tillid og et godt arbejdsmiljø for såvel ansatte som menighedsråd. f.eks. gennem fælles temadage.

6) Arbejdsvaner og forventningsafstemning spiller ind, når menighedsråd og medarbejdere misforstår hinanden. Team, teamsamarbejde og team udvikling er ofte en adgang til større professionalisme og færre dilemmaer vedr. ledelse, følelsesmæssige krav, små arbejdspladser og arbejde og fritid.

Se venligst også siderne Daglig ledelse i folkekirken – Forsiden, Menighedsrådet og personaleledelse i folkekirken og Temadage og gode møder.

Giver Consult har eksisteret siden 2005. Jeg har 15 års ledelses erfaring fra kommunal ledelse på højt plan, en Master i organisation, HA i økonomi, en psykoterapeutisk uddannelse og en lærer-uddannelse som ballast.

Arbejdsmiljø i folkekirken

Styrk trivsel, personaletrivsel og også godt psykisk arbejdsmiljø for menighedsrådet.

Få metoder til godt arbejdsmiljø. Kontakt venligst uforpligtende mail: gertrud@gertrudiversen.dk eller telefonisk 2960 3090

Metoder til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø kunne være:

Præcisere forventninger, beslutninger, hvem der gør hvad, den enkeltes og hinandens opgaver.
Med folkekirkens særlige ledelsesstruktur er behovet for percision stort, det er væsentligt at vide at man trækker i samme retning, det fremmer personaletrivsel.

Samtale. Selvom arbejdspladser i folkekirken er små, er behovet for dialog store, da alle ansatte sjældent er samlet og hver arbejdsfunktion ofte kun dækkes af en eller nogle få personer. Det gør dialog mellem de forskellige professioner  nødvenligt, så man forventnings afstemmer når opgaverne koordineres. På den måde skabes personaletrivsel og et godt arbejdsmiljø. Det styrker menighedsrådet arbejde, ledelse og kommunikation.

Professionalisme: De forskellige professioner i folkekirken arbejder selvstændigt, og denne selvstændighed kræver tydelighed om opgaver, roller, værdier, ledelse og ansvar.

Teamsamarbejde: Ofte kan teamsamarbejde på tværs af faggrupper styrke den enkelte medarbejders professionalisme og den indbyrdes dialog og planlægning. Ofte kan kan teamsamarbejde ligeledes hindre medarbejderens følelse af sårbarhed og fremme personaletrivsel.

Arbejdspladsvurdering:  Tydelighed, dialog og professionalisme eksempelvis via MUS-samtaler, møder med god mødekultur,  fælles målsætning, samarbejde på tværs af faggrupper og   konstruktiv konflikthåndtering fremmer godt arbejdsmiljø og trivsel.

arbejdsmiljø

Godt arbejdsmiljø – Kontakt venligst gertrud@gertrudiversen.dk for en uforbindende samtale eller ring 2960 3090